O firme

Problematika drevených nosných konštrukcií je veľmi široká. Existuje nesmierne množstvo odborných publikácií zaoberajúcimi sa toutu úzkou špecializovanou oblasťou pozemných stavieb.Diskusia o tom kde a ako použiť tú či onú konštrukčnú sústavu je síce čisto odborná, pokúsim sa Vám ju i napriek tomu aspoň v stručnosti popísať a vysvetliť. Má totiž zásadný vply v na kvalitu a cenu drevostavby. A o kvalitu, o tú by malo ísť na 1.mieste...a to každému, bez rozdielu.

Najnovšia realizácia

Bungalov L 40

15.3.2016 bol realizovaný bungalov s typovým označením L 40 . NOVINKA !! Pripravuje sa nový typ bungalovu s označením XL 54 Súčasne sa výrazne rozširuje ponuka všetkých typov rodinných domov.

Kontaktujte nás

Telefón 0903 467 411 | Email wittner@wittner-haus.sk

© Copyright 2012 WITTNER HAUS spol. s r.o. | tvorba webstránok | studio1.sk | reklama a dizajn