Fotogaléria

Rodinný dom Nitra

Realizácia bungalovu pod katalógovým označením L23.Jená sa o prízemný dom s atypickou konštrukciou.Nosnú konštrukciu strechy tvoria priehradové nosníky - systém Posijoist výšky 415mm.Strop je šikmý-kopíruje strešnú rovinu,čo dodáva interéru nezameniteľný vzhľad a design.Montáž hrubej stavby 5 dní,dokončenie 04 / 2013.

Farská budova Jarok

Realizácia občianskej budovy-fara sv.Martina Jarok okr.Nitra.Jedná sa o atypickú 3.podlažnú stavbu ktorá prísne a účelne plní svoju funkciu ako administratívna zároveň obytná budova.Na tomto príklade by som Vám chcel ukázať a zdokumentovať neobmedzené možnosti pri návrhu a výstabe akejkoľvek atypickej stavby pomocou montovanej prefabikovanej technológie.Montáž hrubej stavby prebehla za 6 dní , krytina bola položená 10.deň po začiatku montáže.Nejedná sa o jednoduchú stavbu , bola ale navrhnutá , vyrobená a zmontovaná podľa požiadaviek investora.Na prízemí sa nachádza administratívna časť , poschodie slúži na ubytovanie, kde  sú 3 samostatné bytové jednotky.Na 3.podlaží - v strednej podkrovnej časti sa nachádza archív.

Bungalov XXL6

Na týchto fotkách je zdokumentovaný stručný prierez výstavbou bungalovu s typovým označením XXL6.Tento dom sa vyzačuje členitou atypickou dispozíciou , spolu s obytným podkrovím.Jedná sa o veľmi náročnú a členitú stavbu , miestami s veľkými rozponmi a originálnym nosným systémom.

Atypická stavba

V tejto fotogalerii je zdokumentovaná stavba veľmi komplikovaného a členitého objektu  , zatrešeného prienikom pultových striech , pričom hlavné lode zvierajú uhol 45 °.V katalógu je uvedený pod označením XXL8.Atypickké je na tejto stavbe všetko-od členenia stien , delením na 2 časti v Z tovej súradnice,šikmý strop v obývacej izbe,atypická zalomená dispozícia..Montáž hrubej stavby 6 dní !!

Drevostavby možu byť navrhnuté a skonštruované aj ako veľmi zložité objekty, ktoré v podsatate nemajú obmedzenia.

Hrubé stavby

Táto fotogaléria má za úlohu zdokumentovať rozsah hrubej stavby, pri roznych typoch rodinných domov.

Hrubá stavba obsahuje dodávku a montáž týchto konštrukcií:

1.Základové prahy a kotvenie celého domu ku základovej doske

2.Všetky zvislé konštrukcie vrátane priečok,tj.panely hrúbky 124mm a 184mm.

3.Vodorovné nosné konštrukcie , tj.stropný systém Posijoist v kombinácii s lepenými hlavnými nosníkmi.

4.Záklop stavby-strop,ktorý je tvorený 2.vrsvami dosiek OSB a to hr.15mm+hr.12mm.Stop je tým pádom plne pochodzny a to pocelej ploche.Využíva sa hlavne na odkladanie sezónnych vecí.

5.Kompletný krov,ktorý je navrhovaný v systéme ležatá stolica.

6.Položenie krytiny , vrátane podstrešnej fólie a doplnkov.Krytina je voliteľná.

Projektová príprava

V tejto galérii je len malá časť projektovej prípravy stavieb.Každá stavba je dopodrobna vymodelovaná v 3D prostredí.

Rodinný dom Veľký Biel

V tejto galérii je zdokumentovaná výstavba atypického pasívneho rodinného domu.Uvedená stavba bola uverenená pa titulných stránkach všetkých odborných časopisov v r.2007...

Naša firma sa podielala jednaj na projetovej príprave , doriešení statického systému poschodia,atypického zateplenia poschodia.Autor návrhu Ing.arch Eugen Nagy.

Energeticky pasívne domy sú podľa všetkého najperspektívnejším smerom, kam sa bude
vývoj v stavebníctve uberať. Dobre si to uvedomujú nielen ľudia hľadajúci východisko z energetickej a s tým súvisiacej ekologickej hrozby, ale aj viaceré firmičky, developerské skupiny či agentúry uchádzajúce sa o dukáty z mešca európskych grantov i o priazeň ekologicky zmýšľajúcich, no odborne nepodkutých investorov. A tak sa na Slovensku po dlhom čase ticha roztrhlo vrece s „energeticky pasívnymi domami“. Certifikácia, ktorú si realizátori EPD v Rakúsku či Nemecku pri deklarovaní kvality svojich energeticky pasívnych domov (EPD) radi zaplatia, je zatiaľ v slovenských podmienkach finančne nedosiahnuteľná. Nikto z nezasvätených a dokonca ani zo zasvätených však nevie povedať, či kritérium EPD spĺňajú. Tvorcovia rodinného domu vo Veľkom Bieli, ktorý vám predstavíme na nasledujúcich stránkach, to o tomto dome však dokázať vedia.(zdroj ABS architektúra)

Realizácie r.2013.

V tomto roku budú postupne realizované veľmi odlišné typy stavieb - bungalovy , podkovné stavby,poschodové stavby,stavby zastrešené plochou strechou,sedlovou strechou,pultovou strechou a valbovou strechou.Týmto chcem podčiarknuť a ukázať neobmedzené možnosti konštrukcií drevostavieb...Fotogaléria sa bude priebežne dopĺňať.

Interiér drevostavby

Na tomto príklade by som Vám chel zdokumentovať možnosti zariadenia interéru a design.Vnútorné zariadenie je osobná vec každého stavebníka, tento album slúži len ako malá inšpirácia.

Bungalov s pultovou strechou

Jedná sa o projekt bungalovu zastrešeného pultovou strechou.Jedná sa o modernú stavbu s osobitným a nezameniteľným vzhľadom.Fotogaléria dokumentuje prípravu a samotnú realizáciu stavby.

Podkrovný 2.dom P-20

Fotogaléria zachytáva priebeh montáže atipickej a zaujímavej stavby dvojdomu.

Dom je zastrešený pultovými strechami,pričom nosnú konštrukciu strechy tvoria prehradové nosníky Posijoist.V katalógu je tento dom označnený P 20.Stavba dokumentuje v podstate neobmedzené možnosti pri návrhu stavby s panelovou prefabrikovanou konštrukciou.Doba montáže hrubej stavby 3 dni !...

Telefón 0903 467 411 | Email wittner@wittner-haus.sk

© Copyright 2012 WITTNER HAUS spol. s r.o. | tvorba webstránok | studio1.sk | reklama a dizajn